Een open brief door en voor vrouwelijke wetenschappers:

Wetenschap vormt de basis van vooruitgang. Wetenschap drijft innovatie en beïnvloedt de levens van iedereen op deze planeet. De anti-wetenschapssentimenten die keer op keer de kop opstaken tijdens de presidentsverkiezingen in Amerika ondermijnen het fundament waarop onze samenleving is gebouwd. Ons werk, en onze waarden en normen, als wetenschappers en als mensen, liggen onder vuur. We vrezen dat de wetenschappelijke vooruitgang en het momentum in het oplossen van de belangrijkste vraagstukken van deze tijd, waaronder het stoppen van klimaatverandering, tot stilstand komt onder de nieuwe regering van de VS. Er is geen tijd te verliezen.

In dit nieuwe tijdperk van anti-wetenschap en misinformatie willen wij, als vrouwelijke wetenschappers, onze toewijding om een diverse en multiculturele maatschappij en wetenschapsbeoefening te bouwen bevestigen en hernieuwen. We verwerpen de met haat gevulde retoriek die een stem kreeg tijdens de Amerikaanse verkiezingen. Deze retoriek valt direct minderheidsgroepen als vrouwen, immigranten, en minder validen aan, en brengt de rol van wetenschap in onze maatschappij in diskrediet. Wij voelen ons persoonlijk aangevallen en bedreigd en zoeken steun bij elkaar. Wij maken deel uit van diverse minderheidsgroepen. We zijn immigranten. We zijn minder validen. We zijn LBGTQIA. We zijn wetenschappers. We zijn vrouwen.

Over de hele wereld worden vrouwen in de wetenschap onderbetaald en gediscrimineerd, en worden hen mogelijkheden ontzegd. De Amerikaanse verkiezingen vormen niet de start van ons werk om de degradatie van de rol van wetenschap in de maatschappij een halt toe te roepen, maar ze maken des te duidelijker dat ons werk niet af is, en roepen om hernieuwde inzet. Wij, als vrouwelijke wetenschappers, zijn in de positie om actie te ondernemen en de diversiteit in de wetenschap en andere disciplines te vergroten. Wij zullen dit werk met hernieuwde passie hervatten. We zullen innovatieve oplossingen proberen te vinden voor de wereldwijde problemen waar de maatschappij tegenover staat. Samen zullen wij:

  • Structurele vooroordelen en ongelijke kansen, die de carrières van individuen belemmeren, benoemen en erkennen;
  • Vechten voor gelijke kansen en in verzet komen tegen ongelijkheid, discriminatie, en agressie;
  • Pleiten voor meer steun aan minderheidsgroepen om leiders te worden in de wetenschap;
  • De opleiding en carrière van alle wetenschappers ondersteunen;
  • Uit onze ivoren toren stappen en het publiek betrekken in de wetenschap door middel van communicatie en voorlichting;
  • Elke dag gebruiken om jonge meisjes te vertellen dat ze welkom en onmisbaar zijn in de wetenschap;
  • Een voorbeeldrol vervullen voor anderen, en een welkome atmosfeer van samenwerking creëren in plaats van een atmosfeer van verdeeldheid en competitie;
  • De taal van de wetenschap gebruiken om grenzen te overbruggen en een wereldwijd klimaat van diplomatie en samenwerking te creëren

Wij nodigen alle vrouwen in de wetenschap uit om vandaag hun steun te betuigen aan elkaar en aan alle minderheidsgroepen, immigranten, minder validen, mensen met een verstandelijke handicap, en LGBTQIA. Ons werk in de wetenschap kent geen grenzen. Maar wij zullen actie ondernemen in onze eigen werkplek, ons eigen netwerk, en onze eigen gemeenschap om een diverse, multiculturele samenleving te bewerkstelligen met gelijke kansen voor iedereen. Een samenleving waar wetenschap wordt gewaardeerd, en waar iedereen de mogelijkheid heeft zich te ontplooien.

Wij accepteren deze uitdaging als vrouwen in de wetenschap, als rolmodellen voor jonge meisjes en vrouwen, en als leiders in onze netwerken. Doe met ons mee.