نامه سرگشاده زنان اهل علم

علم در یک جامعه‌ی مترقی یک عنصر بنیادی است. نوآوری را زنده نگه داشته و زندگی هر کسی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بیان مکرر احساسات ضد علم و دانش در طول انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده  دقیقا بنیاد جامعه‌ی ما را هدف گرفته است. کار ما به عنوان دانشمند و ارزشهای ما به عنوان یک انسان مورد حمله واقع شده‌اند. بیم آن می‌رود که تحت دولت بعدی ایالات متحده، پیشرفت‌های علمی و جنبش‌های مقابله با چالش‌هایی چون رفع اثرات وخیم تغییرات اقلیمی، به شدت از حرکت بازمانند؛ و سیاره‌ی ما فرصتی برای از دست دادن ندارد.

در این عصر جدید ضد علم و اطلاعات نادرست، ما زنان اهل علم، بر تعهد خود برای ساختن جامعه‌ای فراگیر و بر پایه‌ی علم و دانش، مجددا تاکید می‌کنیم. سخنان نفرت انگیز برخاسته از انتخابات ایالات متحده را که گروه‌های اقلیتی، زنان، دگرباشان جنسی، مهاجران و افراد کم توان را مورد خطاب قرار داده و سعی بر بی اعتبار کردن نقش علم در جامعه داشته را، رد میکنیم. بسیاری از ما شخصا با این الفاظ تفرقه برانگیز و مخرب خود را در معرض تهدید حس کرده و برای درک و تقویت مسیری رو به جلو به یکدیگر پناه بردیم. ما اعضای گروه‌های اقلیتی نژادی، قومی و مذهبی هستیم. مهاجریم. کم توانیم. دگرباش جنسی هستیم. اهل علم هستیم. ما زن هستیم.

در سرتاسر جهان، زنان اهل علم با تبعیض، نابرابریهای حقوقی و کاهش فرصت‌ها روبرو هستند. تلاش ما برای غلبه بر تخریب بلندمدت نقشی که علم در جامعه ایفا میکند- با این انتخابات آغاز نشده است، اما تلاش‌های ما با این انتخابات دوباره شدت گرفت. به عنوان زنان اهل علم، ما در جایگاهی قرار داریم که می‌توانیم برای افزایش گوناگونی و تنوع در علم و دیگر رشته ها قدم برداریم. عزم ما بر آنست که حرفه‌ی مان را با شور و شوقی تازه دنبال کرده و راه حل‌های نوآورانه‌ای برای مشکلات پیش رو در ایالات متحده و خارج از مرزهای آن بیابیم. با یکدیگر متعهد میشویم تا:

نابرابری‌های ساختاری و تعصباتی را که استعداد هر فرد را برای رسیدن به اهدافش متاثر می‌سازد، شناسایی و تصدیق کنیم.

برای برابری، پافشاری کنیم و در مقابل نابرابری، تبعیض و تجاوز بایستیم.

بر تحکیم  حمایت خود از گروه‌های کم توان و مستضعف پافشاری کنیم تا در علم پیشرفت کنیم و درآن پیشرو شویم.

از آموزش و حرفه‌ی همه‌ی دانشمندان حمایت کنیم.

از حوزه تحقیقاتی خود قدم فراتر نهاده تا علم خود را ترویج و با عامه مردم تعامل داشته باشیم.

هر روز را فرصتی بدانیم که به دختران و زنان جوان نشان دهیم که علم از آنها استقبال کرده و به حضورشان نیازمند است.

از طریق آموزش و ایجاد جو آکنده از تشویق و همکاری، و عدم تفرقه، الگو باشیم.

از زبان علم بهره بگیریم تا شکاف‌هایی که جوامع را از هم جدا میسازند، از میان برداریم و گفتمان جهانی را بهبود ببخشیم.

امروز، از زنان اهل علم و همکاران خود دعوت میکنیم تا حمایت ما را به گوش یکدیگر و تمامی اقلیتها، مهاجران، کم توانان و دگرباشان جنسی برسانند. هرچند که کار علمی ما در سطح جهانی است، اما قدمهای اول در جامعه ی خودمان شکل میگیرد. برای داشتن جامعه‌ای فراگیر و پذیرای علم و دانش که در آن هر کسی مجال رشد را بر اساس استعدادهای ذاتی خود داشته باشد، تلاش میکنیم.

به عنوان زنان اهل علم، به عنوان الگو‌ی دختران و زنان جوان، به عنوان پیشروان در جامعه، این چالش را میپذیریم.

به ما بپیوندید.