نامه سرگشاده زنان اهل علم

 

علم در یک جامعه‌ی مترقی یک عنصر بنیادی است. نوآوری را زنده نگه داشته و زندگی هر کسی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بیان مکرر احساسات ضد علم و دانش در طول انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده  دقیقا بنیاد جامعه‌ی ما را هدف گرفته است. کار ما به عنوان دانشمند و ارزش‌های ما به عنوان یک انسان مورد حمله واقع شده‌اند. بیم آن می‌رود که تحت دولت بعدی ایالات متحده، پیشرفت‌های علمی و جنبش‌های مقابله با چالش‌هایی چون رفع اثرات وخیم تغییرات اقلیمی، به شدت از حرکت بازمانند؛ و سیاره‌ی ما فرصتی برای از دست دادن ندارد.

در این عصر جدید ضد علم و اطلاعات نادرست، ما زنان اهل علم، بر تعهد خود برای ساختن جامعه‌ای فراگیر و بر پایه‌ی علم و دانش، مجددا تاکید می‌کنیم. سخنان نفرت انگیز برخاسته از انتخابات ایالات متحده را که گروه‌های اقلیتی، زنان، دگرباشان جنسی، مهاجران و افراد کم توان را مورد خطاب قرار داده و سعی بر بی اعتبار کردن نقش علم در جامعه داشته را، رد میکنیم. بسیاری از ما شخصا با این الفاظ تفرقه برانگیز و مخرب خود را در معرض تهدید حس کرده و برای درک و تقویت مسیری رو به جلو به یکدیگر پناه بردیم. ما اعضای گروه‌های اقلیتی نژادی، قومی و مذهبی هستیم. مهاجریم. کم توانیم. دگرباش جنسی هستیم. اهل علم هستیم. ما زن هستیم.

در سرتاسر جهان، زنان اهل علم با تبعیض، نابرابری‌های حقوقی و کاهش فرصت‌ها روبرو هستند. تلاش ما برای غلبه بر تخریب بلندمدت نقشی که علم در جامعه ایفا میکند- با این انتخابات آغاز نشده است، اما تلاش‌های ما با این انتخابات دوباره شدت گرفت. به عنوان زنان اهل علم، ما در جایگاهی قرار داریم که می‌توانیم برای افزایش گوناگونی و تنوع در علم و دیگر رشته ها قدم برداریم. عزم ما بر آنست که حرفه‌ی مان را با شور و شوقی تازه دنبال کرده و راه حل‌های نوآورانه‌ای برای مشکلات پیش رو در ایالات متحده و خارج از مرزهای آن بیابیم. با یکدیگر متعهد می‌شویم تا:

نابرابری‌های ساختاری و تعصباتی را که استعداد هر فرد را برای رسیدن به اهدافش متاثر می‌سازد، شناسایی و تصدیق کنیم.

برای برابری، پافشاری کنیم و در مقابل نابرابری، تبعیض و تجاوز بایستیم.

بر تحکیم  حمایت خود از گروه‌های کم توان و مستضعف پافشاری کنیم تا در علم پیشرفت کنیم و درآن پیشرو شویم.

از آموزش و حرفه‌ی همه‌ی دانشمندان حمایت کنیم.

از حوزه تحقیقاتی خود قدم فراتر نهاده تا علم خود را ترویج و با عامه مردم تعامل داشته باشیم.

هر روز را فرصتی بدانیم که به دختران و زنان جوان نشان دهیم که علم از آنها استقبال کرده و به حضورشان نیازمند است.

از طریق آموزش و ایجاد جو آکنده از تشویق و همکاری، و عدم تفرقه، الگو باشیم.

از زبان علم بهره بگیریم تا شکاف‌هایی که جوامع را از هم جدا می‌سازند، از میان برداریم و گفتمان جهانی را بهبود ببخشیم.

امروز، از زنان اهل علم و همکاران خود دعوت می‌کنیم تا حمایت ما را به گوش یکدیگر و تمامی اقلیتها، مهاجران، کم توانان و دگرباشان جنسی برسانند. هرچند که کار علمی ما در سطح جهانی است، اما قدم‌های اول در جامعه ی خودمان شکل می‌گیرد. برای داشتن جامعه‌ای فراگیر و پذیرای علم و دانش که در آن هر کسی مجال رشد را بر اساس استعدادهای ذاتی خود داشته باشد، تلاش می‌کنیم.

به عنوان زنان اهل علم، به عنوان الگو‌ی دختران و زنان جوان، به عنوان پیشروان در جامعه، این چالش را می‌پذیریم.

به ما بپیوندید.

 

WHO WE ARE

500 Women Scientists works to build communities and foster real change that comes from small groups, not large crowds.

Learn More →

 

TAKE THE PLEDGE

We invite the women in science and colleagues to declare support to each other and to all minorities, immigrants, people with disabilities, and LGBTQIA.

Join Us →